Friday, December 16, 2011

Hadis Rasulullah SAW Tentang Menghormati Tetangga

Dari Abu Syuraih bahawasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Allah, tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Ditanyakan kepada beliau "Siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah?" beliau bersabda: "Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya."(HR.Bukhari : 6016)
 
Begitulah peri pentingnya kita saling menghormati sesama jiran tetangga! Semoga diri Admin dan para pembaca terkesan dengan maksud Hadis ini. InsyaAllah.

No comments:

Post a Comment